ŽLABOVÁ

Nejčastěji určená pro šnekové dopravníky, ve kterých je kromě transportu zapotřebí odvodnění či třídění. Typy žlabových sít: RW – přívod z vnitřní strany

RZ – přívod z vnější strany


Štěrbinové síto žlabové, typ RZ a RW

Příklad:
Síto žlabové typ RW R200×500×0,5×60° – 28Sb / Q55 – 304
Typ RW – štěrbina souběžná s osou, přívod z vnitřní části
R200 (mm) – poloměr pracovní části síta
500 (mm) – délka žlabového síta
60° – úhel rozevření žlabového síta
28Sb – profilový drát
Q55 – nosný drát
304 – druh materiálu dle AISI

VENPRO CZ, s.r.o.
Oldřichovice 738
739 61 Třinec
Email: obchod@venpro-cz.cz
Tel.: +420 602 537 854

člen průmyslové skupiny Progress Industry Group.