ROVINNÁ

Samostatná sítová štěrbinová plocha nebo štěrbinová plocha v ocelovém nebo polyuretanovém rámu. Podle účelu použití se dělí na:

  • pracující v dynamických systémech – součásti pro vibrační třídiče:
    • je potřeba přidat odpovídající výztuhy v závislosti na zatížení síta
    • je potřeba vytvořit odpovídající úchyty, které zabezpečí pevné a trvalé upevnění do rámu třídiče
    • zakončení síta pro dané potřeby
  • pracující ve statických systémech – mohou pracovat bez speciálních výztuh
  • pracující ve speciálních systémech – síta z profilových drátů svařená pod příslušným úhlem k nosníkům

Síta rovinná s profilovanými dráty svařovanými pod úhlem

Rovinná štěrbinová síta s profilovanými dráty svařenými pod úhlem se používají v třídičích s pneumatickým posunem materiálu. Rychlost třídění záleží na velikosti štěrbiny. Stupeň třídění materiálů závisí na úhlu uchycení. Úhel náklonu β = 0 – 15° (standard β = 10°).

VENPRO CZ, s.r.o.
Oldřichovice 738
739 61 Třinec
Email: obchod@venpro-cz.cz
Tel.: +420 602 537 854

člen průmyslové skupiny Progress Industry Group.