ŠTĚRBINOVÁ SÍTA

Svařovaná štěrbinová síta PROGRESS jsou nejmodernějšími produkty současné třídící a odvodňovací technologie. Jsou vyrobena metodou elektro-odporového svařování. Jde o produkt s vysokým podílem know-how.

Technologie výroby spočívá ve svařování speciálně profilovaných pracovních drátů do příčných nosníků, čímž se zesilují překřížená místa. Díky tomuto procesu vznikají výjimečně pevná síta, která jsou schopna snést velkou zátěž s hladkou pracovní plochou.

Tato novátorská technologie dovoluje velmi přesné rozmístění pracovních drátů, čímž je dosaženo precizních rozměrů štěrbin. Garantujeme standardní tolerance. Velikost štěrbiny již od 0,05 mm.

Typy svařovaných štěrbinových sít

 • rovinná
 • oblouková
 • cylindrická (válcová), filtrační vložky
 • žlabová
 • kuželová a koše do odstředivek

Použití štěrbinových sít snižuje náklady a zaručuje:

 • zvýšení výkonu využívaného zařízení
 • zvýšení životnosti využívaného zařízení
 • snížení nákladů na opravy a údržbu

Svařovaná štěrbinová síta jsou charakterizována:

 • schopností snášet velká zatížení
 • konstantní velikostí volné propadové plochy
 • nízkou možností ucpávání
 • ideálně hladkým a rovným povrchem
 • velmi precizním provedením
 • zvýšenou schopností a přesností třídění a odvodňování

Velikost volné propadové plochy a velká odolnost jsou získány:

 • patřičnými rozměry profilových drátů
 • patřičnými rozměry nosníků (příčky), typ Q25, Q35, Q53, Q55, 10×3
 • tvary profilů (typ Sb, Sbb, případně speciálních drátů)
VENPRO CZ, s.r.o.
Oldřichovice 738
739 61 Třinec
Email: obchod@venpro-cz.cz
Tel.: +420 602 537 854

člen průmyslové skupiny Progress Industry Group.