PROFIL FIRMY

Vážení obchodní přátelé,

naše společnost VENPRO CZ, s.r.o., je firmou zabývající se technicko–poradenskými a obchodními službami při dodávkách, zavádění, provozu a servisu výrobků v oblasti průmyslových sít, architektonických ocelových prvků a strojně-technologických zařízení.

Jsme členem průmyslové skupiny Progress Industry Group, jednoho z největších producentů průmyslových sít a zařízení v Evropě. Zároveň jsme výhradním zástupcem této skupiny pro Českou republiku a Slovensko. Skupina Progress Industry Group je tvořena několika výrobními a obchodními celky v Polsku a jiných zemích a své produkty dodává nejen na evropské trhy.

Nabízíme dodávky průmyslových sít ocelových, nerezových, PUR a gumových, včetně kompletního garančního i pogarančního servisu a náhradních dílů. Dále také opravy či modernizaci třídicích, separačních a filtračních zařízení, včetně generálních oprav průmyslových odstředivek.

Součástí našich aktivit jsou i architektonické ocelové prvky (různé typy drátěných sítí, sítě s lankem, svařované mřížky, kovové tkaniny, perforované materiály, lankové systémy aj.). Nabízíme kompletní fasádní systémy, systémy drátěných stropních podhledů, zábradlí, balustrád, plotové systémy, ventilační a odvodňovací mřížky a jiné.

Předpokladem k rozšíření našeho sortimentu „od průmyslu k architektuře“ je především firemní know–how a dokonalé osvojení pokročilých technik opracování nerezové oceli, vlastní potenciál v oblasti projektování a konstrukce a využití nejmodernějšího strojního zařízení, včetně laserových palicích center, řezání vodním paprskem, zařízení na ohýbání atd.

Architektům, investorům a realizátorům staveb nabízíme, kromě estetické hodnoty a kvality našich výrobků, i kompletní služby od návrhu technického řešení až po konečnou profesionální realizaci. Samozřejmostí je konzultační program při volbě vhodných vzorů, materiálů a úprav i využití ověřených technologií montáže a upevnění.

V neposlední řadě se zabýváme dodávkami hutního materiálu a ocelových lan, perforovaných materiálů, podlahových roštů a schodnic, tahokovů, filtrů a kari sítí.

Nabízíme i strojně technologická zařízení v oblasti třídění materiálů, ale i mimo ni.

Mezi naše odběratele a partnery patří: strojní a těžební společnosti, stavební společnosti, kamenolomy, pískovny, štěrkovny, cementárny, obalovny, cukrovary, potravinářské společnosti, pivovary a další.

VENPRO CZ, s.r.o.
Oldřichovice 738
739 61 Třinec
Email: obchod@venpro-cz.cz
Tel.: +420 602 537 854

člen průmyslové skupiny Progress Industry Group.